Triduum

Všechny srdečně zveme na triduum Hnutí modlících se matek do Uherčic. Začátek je v pátek hodinu přede mší svatou, tedy v 17.00. Všechny zájemce o modlitbu za naše rodiny a děti srdečně zveme!

Comments are closed.