Tříkrálová sbírka

Sbírka se letos uskuteční ve všech našich farnostech v sobotu 9.1. 2016. V 9.00 začíná ve Velkých Němčicích a Křepicích, od 13.00 potom v Uherčicích. Jako tradičně je výtěžek sbírky určen na projekty charity. Všem dárcům předem upřímné Pán Bůh zaplať.

Comments are closed.