Turistika

Cestovní ruch pro všechny je téma letošního Světového dne cestovního ruchu, který se již od roku 1980 koná vždy 27. září. Zástupci jednotlivých diecézí, zodpovědní za oblast církevní turistiky, se poprvé setkali 13. září 2016, aby společně jednali o možnostech, které cestovní ruch nabízí. Spoluprací v oblasti cestovního ruchu se mohou diecéze vzájemně inspirovat úspěšnými projekty, které se již podařilo realizovat a zároveň hledat nové cesty a příležitosti.
Informace o církevní turistice jsou k dispozici např. na www.cirkevnituristika.cz. V brněnské diecézi směřují snahy v oblasti církevní turistiky k vytvoření nabídky otevřených kostelů s průvodcem v nejznámějších turistických oblastech a s tím související vzdělávání průvodců v církevním cestovním ruchu, které už v některých farnostech úspěšně probíhá. Dále se spolu s farnostmi řeší možnosti využití církevních objektů pro rekreaci. Jedná se o objekty, které dříve sloužily k bydlení kněží; nyní tyto farnosti spravují kněží ze sousedních obcí, a proto je farnosti mohou nabízet ke krátkodobému pronájmu na dovolenou.

Comments are closed.