Úmysl papeže

Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě - to je úmysl papeže Františka na měsíc květen.

Comments are closed.