USA

O třetí adventní neděli se při mši svaté ve svatovítské katedrále s Českou republikou rozloučil pan velvyslanec USA v ČR J. Exc. Stephen B. King s chotí. Při této příležitosti pronesl modlitbu a pozdravil všechny obyvatele naší země. www.cirkev.cz

Comments are closed.