V mene Krista

V mene Krista je epický biblický príbeh o zmŕtvychvstaní Ježiša, prerozprávaný z perspektívy neveriaceho rímskeho tribúna Claviusa. Je poverený vyriešiť záhadu vzkriesenia a zabrániť povstaniu v Jeruzaleme. TV Lux, neděle 31. března ve 20.40.

Comments are closed.