Václav Malý

"Senioři tvoří ve velké části našich farností většinu pravidelných účastníků bohoslužeb. Mnoho z nich má sepjaté ruce i mimo čas různých duchovních aktivit farnosti a do svých modliteb vkládají potřeby kněze, farního společenství i veřejných záležitostí. Jsou nositeli kontinuity života místního společenství, které má svou historii a prošlo časy různých výzev a šancí. Jsou znamením, že lze navazovat nebo rozvíjet to, co obstálo či pominout to, co se ukázalo duchovně neplodným. Jsou živou pamětí, kterou není dobré opomíjet. Je jisté, že není možno pouze opakovat tradiční zvyky a způsob zbožnosti minulých generací," řekl biskup Václav Malý. www.cirkev.cz

Comments are closed.