Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilii budeme slavit v našich farnostech v sobotu večer v Křepicích a Uherčicích v 18.00, ve Velkých Němčicích potom ve 20.00. Všechny srdečně zveme na oslavu Kristova vzkříšení. Na vigilii svíce s sebou na obnovu křestního slibu.

Comments are closed.