Voda

Bez vody není sníh. To ví nejen ti, kteří se těší na nadcházející zimu, ale jsou si toho v přeneseném slova smyslu vědomi i představitelé evropské rady Iustitia et Pax, kteří se sešli na svém evropském zasedání ve Španělsku. Univerzitní profesor Pedro Arrojo, environmentalista a člen španělského parlamentu připomněl, že celosvětově 10 000 lidí zemře každý den kvůli nedostatku bezpečného přístupu k čisté vodě a že 100 milionů lidí v širší Evropě nemá přístup k čisté pitné vodě. Vyzýval ke změně paradigmatu ve vztahu k vodě, od nadvlády k udržitelnosti, od řízení vodních zdrojů k péči o ekosystém. Voda by neměla být privatizována, ale považována za společné dobro, které musí být spravováno udržitelným způsobem, aby bylo k dispozici všem. www.cirkev.cz

Comments are closed.