Všechno skončí dobře

Hraný dokument o životě anglické mystičky a poustevnice (cca 1342-1416).
Anglie roku 1373. Asi třicetiletá žena se rozhodne žít jako poustevnice v malé cele, jež přiléhá k jednomu kostelu. Dnes se to může zdát neobvyklé, ale v tehdejší době se mnoho žen rozhodlo pro takovýto „alternativní“ způsob řeholního života, který jim umožňoval velkou vnitřní svobodu, aby se mohly modlit, studovat a duchovně doprovázet další osoby.
Ale Juliána z Norwich není jen tak obyčejná poustevnice. Pro tento způsob života se rozhodla až poté, co obdržela 16 zásadních „zjevení“ v průběhu vážné nemoci. Obsah těchto zjevení si zapsala a dvacet let o nich rozjímala, než byla vydána knižně pod názvem „Zjevení Božské lásky.“ TV Noe, pondělí 22. ledna ve 20.00.

Comments are closed.