Výstava

Diecézní muzeum v Brně připravilo ke 100. vzniku naší republiky výstavu s názvem „Tváře místní církve“. Jejím cílem je přestavit duchovní i laické osobnosti spojené s životem v sedmi farnostech v jihomoravské metropoli.
„Každá z brněnských farností, jejímž duchovním centrem je chrám, má ve svých dějinách mnoho zajímavých osobností, jejichž osudy však často zůstávají skryty veřejnosti. Diecézní muzeum tedy tímto projektem chce nejen zpřístupnit brněnské kostely o vybraných víkendech, ale především představit tváře dnes již nežijících farníků, kteří svým osobním přístupem a často i hrdinstvím mohou být příkladem v dnešním světě,“ uvádí Ludmila Packová, odborná pracovnice Diecézního muzea. V každém z otevřených kostelů budou představeny životy dvou laiků nebo kněží. Pro dokreslení doby i osobností budou na vytištěných výstavních panelech použity nejen podklady a texty z farních kronik, výpovědí pamětníků, ale také dochované dobové fotografie. Do projektu jsou zapojeny: katedrála sv. Petra a Pavla, kostel Nalezení svatého kříže, kostel sv. Jakuba, sv. Tomáše, sv. Michala, bazilika Nanebevstoupení Panny Marie a kaple Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Výstava bude zahájena při Noci kostelů 25. května 2018 a zpřístupněna bude vždy o sobotách a nedělích od 9.00 do 17.00 hodin mimo časy bohoslužeb. Akce potrvá do 17. června 2018.

Comments are closed.