Výzva

Na výroční pouti Konfederace politických vězňů na Hostýně 1. 9. 2018 zazněla výzva:
“A vám starším a již oprávněným voličům přeji šťastnou ruku při letošních podzimních volbách. Tentokrát jde skutečně o hodně! Nezapomeňme, že volíme vlastně ve svých představách sebe a své lepší já. Nepodlehněme iluzi, že máme vysokou životní úroveň a že nám populističtí politikové, toužící po moci, splní všechny sliby a nezotročí naše duše. Nerozhodujme ani podle náhlého popudu, ale vybírejme takové kandidáty, kteří hájí s úctou přirozený řád života, křesťanské hodnoty a rodinu jako základ národa a společnosti.”
S touto výzvou se plně ztotožňuji a považuji ji za autentickou výzvu nejen k politickým vězňům – MUKLům, ale i věřícím a všem občanům naší vlasti.
Dominik kardinál Duka

www.cirkev.cz

Comments are closed.