Zavraždění kněží

Od počátku tohoto roku zemřelo násilnou smrtí dvanáct pastoračních pracovníků – devět kněží, jihosúdánský katechista, polská laická dobrovolnice v Bolívii a laický kostelník v Nigérii. Posledním zavražděným knězem je otec Perez z Kolumbie.

Comments are closed.