Žehnání pokrmů

Na Boží hod velikonoční budou při bohoslužbách v našich kostelích požehnány velikonoční pokrmy. Bohoslužby jsou v Uherčicích v 8.00, v Křepicích v 9.30 a ve Velkých Němčicích v 11.00.

Comments are closed.