Život Ježíše 2/2

Život Ježíše Krista detailně zaznamenal učedník Jan. Byl tak blízko u Ježíše, že se mu podařilo podrobně zachytit nejen jeho jednání, ale i jeho myšlenky, které dodnes formují náš svět a morálku. TV Noe, neděle 12. července ve 20.05.

Comments are closed.