Zkouška

Závěrečná zkouška dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání ve Velkých Němčicích, se koná ve středu v 17.30 na velkoněmčické faře. Mysleme v modlitbách na tyto děti.

Comments are closed.