Znamení kříže

O znamením kříže, kterým se mše zahajuje, řekl včera mimo jiné papež František: „Kněz, který předsedá, jím znamená sebe, a totéž činí všichni členové shromáždění, kteří si uvědomují, že liturgický úkon se koná »ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého«. Tady přejdu k jedné drobnosti: Viděli jste, jak se křížem znamenají děti? Často nevědí, co dělají, a zdá se jako by kreslily nějaký obrázek, což není znamení kříže. Prosím tedy maminky, tatínky i prarodiče, aby od začátku učili děti, jak se správně znamenat křížem. A vysvětlete jim, že Ježíšův kříž je jako ochrana. Mše se tedy začíná znamením kříže a celá modlitba se nese ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, takříkajíc v prostoru Nejsvětější Trojice, který je prostorem nekonečného sdílení." (www.radiovaticana.cz)

Comments are closed.