Znojmo

Panna Maria Znojemská je uctívána jako Pomocnice křesťanů. Poutní den se u obrazu slaví na svátek Narození Panny Marie 8. září. Při příležitosti 300. výročí od schválení veřejné úcty k Milostnému obrazu byly zdejší farností pořízeny tři nové zvony, které 15. října 2022 požehnal brněnský biskup Pavel Konzbul. Poprvé se nové zvony rozezní o slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2022 po mši svaté celebrované v 10.30 hodin kardinálem Dominikem Dukou. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.