„V mých očích jsi drahá a vzácná“ (Iz 43,4)
V sobotu 12.12. jsme se zúčastnily jednodenní duchovní obnovy pro ženy se sestrou Veronikou Barátovou z Komunity blahoslavenství. Sešly jsme se v počtu kolem 300 v krásném prostředí Besedního domu v Brně, abychom se v předvánočním shonu zastavily ke znovuobjevení sebe sama v Ježíšově pohledu, který nám dává pravou důstojnost a krásu. Na programu byly 4 přednášky sestry Veroniky prokládané chválami za účasti úžasné scholy ze Slavičína. Vyústěním dne byla adorace a mše svatá, kterou sloužil O. Václav Slouk, farář místní farnosti u kostela sv. Jakuba. V dopoledních přednáškách mluvila sestra Veronika o obrazu stvoření a o tom, co s námi udělá hřích. Podkladem pro tyto přednášky byla encyklika Jana Pavla II. z r. 1988 Mulieris dignitatem - O důstojnosti a povolání ženy. Důstojnost je nám dána od Boha, ne od lidí. Člověk ji však může narušit a naruší tak přirozenost člověka, protože Bůh nás stvořil ke konání dobra. Pečeť obrazu a podoby Boha v nás nám nebyla nikdy odejmuta, je v každém z nás. V tomto duchu sestra Veronika mluvila a myslím, že na všechny silně zapůsobilo i její povídání o Marii z Magdaly, která změnila svůj život, když poznala Ježíšovu lásku. V odpoledních přednáškách po dobrém obědě jsme rozjímaly nad tím, co má v životě skutečnou hodnotu, a tou je jedině láska, protože Bůh je Láska a cestu do nebe tvoří jenom láska. Na závěr zaznělo prorocké poslání ženy (od Jana Pavla II): ženě byl svěřen člověk a vztahy a žena se najde tak, že se daruje druhým. Při mši jsme mohly být podobny Marii, která klečí u Ježíšových nohou a naslouchá Jeho slovům a nechá se očišťovat Jeho láskou. Bohu díky za tento požehnaný čas! Jarka, Maruška, Zdena, Věra, Mařenka