V sobotu 24. 3. se v Brně tradičně konalo setkání mládeže s otcem biskupem zahájené přivítáním v katedrále. Dopolední program tvořily tematické skupinky podle vlastního výběru. Témata byla pestrá, výběr bohatý. Mladí z naší uherčické farnosti směřovali do dvou skupin. První nesla název Break your limits, kde poutavě vyprávěla Tereza Kozderová o své pěší pouti do Santiago de Compostela. Druhou skupinu vedla šéfredaktorka časopisu IN! Dívčí svět Marie Stejskalová pod názvem Bůh, krása a Já. A tady je něco málo z poznámek jedné účastnice: Buď sama sebou a budeš krásná. Bůh tvoří jen krásné věci, tudíž jsme krásní. To že nejsme ideální, z nás dělá originály. Malé věci jsou základ všeho. „Co můžete udělat pro podporu světového míru? Jděte domů a milujte svou rodinu.“ (Matka Tereza), Narodila ses jako originál, neumírej jako kopie. Vnitřní krása je to nedůležitější.

Po obědě následoval program v katedrále s různými scénkami a Fany show, při které si František povídal se svými hosty. Poté začal růženec světla s hranými výjevy. Setkání vyvrcholilo mší svatou s otcem biskupem.

Každý účastník dostal na památku publikaci O. Vojtěcha Cikrleho: Nad modlitbou Páně a také adresný dopis tohoto znění:

„Neboj se, neboť jsi dostala milost od Boha!

Bůh Tě stvořil ke svému obrazu a chce, aby ses jím stávala. On Tě miluje. Oslovuje Tě jménem a povolává ke svatosti.

Je to velký úkol, tak se nelekej, že se Tě nepřítel pokouší odradit a klade Ti do cesty mnoho překážek. Můžeš mít obavy, že na to nemáš. Ale Abrahám, Mojžíš, apoštolové…, ti všichni byli lidé jako Ty a také měli strach, že nezvládnou, co se od nich očekává. Ani Ježíš nebyl ušetřen strachu, ale v modlitbě čerpal od Otce sílu. Bůh chce být i s Tebou. Naslouchej jeho hlasu, povídej si s ním, neboj se být často v jeho přítomnosti.

Neboj se stávat svatou. Když Bůh povolal Marii, byla také velmi mladá. Přijmi jeho pozvání.“