V sobotu ráno 9. srpna se 25-ti členná natěšená posádka nalodila do linkového autobusu, který nás dovezl až do Hrušovan na vlak. Potom už jsme cestovali vlakem až do našeho nového přístaviště, kterým se na týden stala fara v Rudíkově na Třebíčsku.
Jak jsme prožili týden na faře?
Úžasně! Rudíkov oplývá krásným okolím – lesy a rybníky, a to vše kousek za vesnicí. Většinu času jsme proto trávili v přírodě. Naše téma bylo „Putování po stopách kapitána Jamese Cooka“, proto se z nás všech na týden stali námořníci, kteří se snažili získat různé hodnosti přes plavčíka, kormidelníka, důstojníka až po kapitána. Děti byly rozděleny do čtyř družstev, vymyslely si název družstva, pokřik a vyrobily si svou vlajku. Každé družstvo putovalo táborovou hrou a sbíralo body za splněné úkoly, které nebyly vždy úplně snadné. Při deštivém počasí jsme si vyráběli dublony, savovali trička, zpívali a hráli různé hry, u kterých jsme se také pořádně nasmáli. Uprostřed týdne jsme si vyrazili na celodenní pěší výlet na blízký zámek do Budišova, kde je expozice stovek vycpaných zvířat z celého světa. Během minimálně hodinové prohlídky jsme se například dozvěděli, že mořská okurka není zelenina nebo jaký je rozdíl mezi ježkem, ježíkem, ježovkou a ježurou. Na tábor za námi přijel také O. Petr Havlát, který pro nás sloužil mši svatou a přivezl všem šťavnaté melouny. Navštívil nás také pan starosta František Hlaváček spolu s kolegyněni z OÚ a přivezli dětem špekáčky a další dobroty. Aby naše posádka na táboře nezahynula hlady, vařily nám dvě vynikající kuchařky – Leona Štýblová a Jarmila Vintrlíková. O naše námořníky se staraly kapitánky Soňa Procházková, Dana Vyhlídalová, Dana Pokorná a instruktorky Eliška Rubešová s Anežkou Procházkovou.
Tábor se nám všem moc líbil, odjížděli jsme domů jako jedna parta plní zážitků a krásných vzpomínek. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a chodu tábora patří „Pán Bůh zaplať!“