V sobotu 30. května proběhla hasičská pouť U Svaté v Křepicích. Počasí nám letos přálo, tak jsme mohli prožít mši svatou v nádherném přírodním areálu. Zákristii jsme měli u Jeřábků, odkud jsme se potom průvodem krátce po 14. hodině vydali nahoru k oltáři. V čele průvodu šli ministranti s křížkem, potom duchovní a za nimi hasiči s prapory. Mše svatá probíhala v pokojné atmosféře za přítomnosti několika vzácných hostů, pozvání přijali hasiči ze Šakvic, přijely také tři zdravotní sestry z nemocnice, kam hasiči vozí hračky pro nemocné děti. Nechyběl ani místní starosta František Hlaváček a také muž, který se postaral o zánovní cisternu pro naše hasiče. Mši svatou jako tradičně doprovázela Věrka na varhany. Čtení přečetl starosta Horák, přímluvy Leoš Jeřábek. V kázání bylo připomenuto, že sv. Florián je vzýván jako ochránce před ohněm teprve od 15. století. Před ním to byl především svatý Vavřinec a svatá Agáta. Také jsme si připomněli hasičské desatero i pranostiku, která se vztahuje ke svatému Floriánovi. Po mši svaté jsme se všichni vyfotili před sochou Krista, a pak už následovalo požehnání cisterny. Před tím ještě pan starosta předal hasičům klíče od cisterny a s přáním, aby se o ni dobře starali. Následovalo pozvání do společenského domu na malé pohoštění. Prožili jsme společně krásný den a hasičům přejeme mocnou přímluvu jejich patrona a ochránce sv. Floriána.