Pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho organizuje Akademie kanonického práva ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny v Římě jednoleté studium v oblasti pastorace manželství a rodin. Toto studium je určeno pro kněze, řeholníky, jáhny, pastorační asistenty a všechny, kteří jsou nebo se chystají být činnými v pastoraci rodin. Cílem studia je prohloubit poznání o manželství a rodině podle nauky církve, nahlížet je z různých pohledů a konfrontovat je s každodenní realitou.

Záměrem studia je poskytnout pomoc při utváření křesťanské kultury rodiny v dnešní společnosti, pomáhat objevovat povolání k manželství, posílit křesťanský manželský a rodinný životní styl, vytvářet manželskou a rodinnou spiritualitu a „učit“ manžele prožívat vztah celistvě a tím i „zjevovat“ Boží lásku do tohoto světa.

Spolupracující papežský institut, založený sv. Janem Pavlem II. v květnu 1981 po skončení tehdejší synody o rodině, má za cíl poskytnout rodinné pastoraci antropologickou, teologickou a filosofickou podporu proti ateistické, individualistické a materialistické vizi společnosti. Garantem studia v Brně je partnerský institut v Římě, který na konci studia udělí absolventům diplom.

Studium bude probíhat vždy v pondělí a úterý v těchto termínech:
2016: 5.– 6. září, 7.– 8. listopadu, 12.–13. prosince
2017: 6.–7. února, 6.–7. března, 3.–4. dubna, 15.–16. května, 12.–13. června.
Dopoledne budou přednášky, v odpoledních hodinách práce ve skupinkách a sdílení zkušeností z praxe.

Přihláška a bližší informace včetně studijních témat jsou ke stažení na stránkách www.akademie.biskupstvi.cz. Termín podání přihlášek: do 30. 7. 2016.
Kontaktní osoba:
Mgr. Božetěch Hurt, Th.D.
asistent pro studia o rodině
Tel.: 603 463 443
hurt@biskupstvi.cz