V sobotu 7.11. 2015 v 11.00 poděkují manželé Růžena a František Hlaváčkovi při mši svaté v Křepicích spolu se svými blízkými za 65 let společného života. K tomuto výjimečnému životnímu jubileu manželům Hlaváčkovým ze srdce blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Boží milosti a požehnání do dalších let.