Už za měsíc začíná KCHK 2016, proto zveřejňujeme program.
Středa 6.7.
19.00 mše sv. na výstavišti BVV (P.Bogdan Stepien) + Chapela

Čtvrtek 7.7.
9:00 modlitba, chvály
9.45 "Pojďte, vraťme se k Hospodinu" (Oz 6, 1-6) - P. Vojtěch Kodet
15.00"Poznávejme Hospodina..." (Oz 6,3) - Jeff Scaldwell
16.45 mše sv. (P. Kamil Obr)
19.00 1) koncert chval (Patrik Lindr - kapela dětské konference)
2) cimbálovka + ochutnávka vín

Pátek 8.7.
9:00 modlitba, chvály
9.45 "Z mých soudů ti vzejde světlo" (Oz 6,5) - P. Bogdan Stepien
15.00 "Před jeho tváří budeme žít" (Oz 6,2) - Jeff Scaldwell
16.45 mše sv. (Mons.Tomáš Holub)
19.30 paralelní večerní programy na různých místech v Brně:
1) Poselství encykliky Laudato sii - P. Marek O. Vácha - pavilon F
2) Vyhrazeno pro citrusy a pro mladé - Jeff Scaldwell
3) Milosrdenství v širší rodině - P. Aleš Opatrný
4) Terezie z Lisieux, učitelka důvěry v Boha - P. Pavel Pola - kostel sv.Augustina
5) Adorace s přímluvnou modlitbou - komunita Emmanuel - kostel sv. Tomáše
6) Biblické tance - komunita Blahoslavenství
7) Koncert duchovní hudby -varhany a viola - M. Jakubíček, P. Ciprys - kostel na St. Brně

Sobota 9.7.
9:00 modlitba, chvály
9.45 "Milosrdenství chci, ne oběť" (Oz 6, 6) - Jeff Scaldwell
15.00 "Změním úděl svého lidu" (Oz 6,11) Katka Lachmanová, Pavol Strežo
16.45 mše sv. (P. Aleš Opatrný)
19.30-21.00 Modlitební večer (srov. Oz 6,3b) - Jeff S.+ Katka L. s týmem

Neděle 10.7.
9:00 modlitba, chvály
9.45 Svědectví - Jeff a Silvia Scaldwellovi
11.00 mše sv. (P. Vojtěch Kodet) a závěr konference