Středa 27. července 2016

14.00 Odlet z římského letiště Fiumicino

16.00 Přílet na mezinárodní letiště Jana Pavla II. v Balice-Krakov

PŘIVÍTÁNÍ ve vojenském sektoru letiště

17.00 SETKÁNÍ S AUTORITAMI, S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A DIPLOMATICKÝM SBOREM na nádvoří Wawelu. Projev papeže.

17.40 ZDVOŘILOSTNÍ NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY na Wawelu

18.30 SETKÁNÍ S POLSKÝMI BISKUPY v krakovské katedrále. Projev papeže.

Čtvrtek 28. července 2016

7.40 Přesun na letiště Balice-Krakov

Zastávka v klášteře sester Navštívení Panny Marie

8.30 Přesun v helikoptéře do Čenstochové

9.45 Přílet ke klášteru na Jasné Hoře a modlitba v kapli Černé Madony

10.30 MŠE SVATÁ u příležitosti 1050. výročí křtu Polska v areálu poutního místa Čenstochová. Homilie papeže.

12.45 Přesun v helikoptéře na letiště Balice-Krakov

17.30 PŘIVÍTÁNÍ S MLADÝMI v parku Jordan v Krakově-Blonia. Projev papeže.

Pátek 29. července 2016

8.45 Přesun v helikoptéře do Osvětimi

9.30 NÁVŠTĚVA OSVĚTIMI

10.30 NÁVŠTĚVA TÁBORA V BIRKENAU. Projev papeže.

11.30 Přesun v helikoptéře na letiště Balice-Krakov

16.30 NÁVŠTĚVA DĚTSKÉ UNIVERZITNÍ NEMOCNICE (UCH) v Krakově-Prokocimi. Projev papeže

18.00 KŘÍŽOVÁ CESTA s mladými v parku Jordan v Krakově-Blonia. Projev papeže.

Sobota 30. července 2016

8.30 NÁVŠTĚVA POUTNÍHO MÍSTA ZASVĚCENÉHO BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ v Krakově

9.00 Projití Branou Božího milosrdenství

9.15 Svátost smíření některých mladých na poutním místě Božího milosrdenství

10.30 MŠE SVATÁ s polskými kněžími, řeholnicemi, řeholníky, zasvěcenými a bohoslovci na poutním místě Božího milosrdenství. Homilie papeže.

12.45 Oběd s mladými na arcibiskupství

19.00 Příjezd do Kampusu milosrdenství a projití Svatou branou společně s několika mladými

19.30 MODLITEBNÍ VIGÍLIE s mladými na Kampusu milosrdenství. Projev papeže.

Neděle 31. července 2016

10.00 MŠE SVATÁ u příležitosti Světového dne mládeže v Kampusu milosrdenství. Papežova homílie a modlitba Anděl.

17.00 SETKÁNÍ S DOBROVOLNÍKY Světového dne mládeže, s organizačním výborem a dobrodinci v Tauron Aréně v Krakově. Projev papeže.

18.15 ROZLOUČENÍ na letišti Balice-Krakov

18.30 Odlet

20.25 Přílet na římské letiště Ciampino