V neděli 5. června 2016 jsme v naší křepické farnosti prožívali krásnou slavnost. Deset dětí poprvé přistoupilo ke svatému přijímání. Po přípravě jednak v náboženství ve škole, potom také v kostele při dětských bohoslužbách, poté co děti prošly závěrečným přezkoušením, sobotním nácvikem a první svátostí smíření, mohli jsme všichni spolu s nimi prožívat jejich velký slavný den. Děti měly sraz s rodiči v 9.15 před školou. Když potom přišel P. Petr a pan jáhen, děti poděkovaly za přípravu a oběma předaly kytici jako projev vděčnosti. Pan farář také ještě dostal zarámovaný obrázek s podpisy všech prvokomunikantů a také dárkový poukaz na zakoupení zboží v brněnské prodejně Donum na Petrově. Pak už se průvod s našimi oslavenci ubíral do kostela. Po úvodu otce Petra přednesl za tatínky Mirek modlitbou s prosbou, ať se tento den stane pro všechny požehnaným. Také čtení se vzaly na starost maminky, pan jáhen přečetl evangelium a potom otec Petr vyprávěl dětem příběh o jednom malém, statečném ministrantovi, který šel do kostela zachránit Tělo Kristovo před krutými švédskými vojáky. Málem za to zaplatil svým životem, ale Bohu díky všechno dobře dopadlo. Jakmile skončilo kázání, děti si vzaly svíce a postavily se před obětní stůl, aby obnovily svůj křestní slib. My všichni jsme se k nim potom přidali. Některé z dětí připojily přímluvy a Anetka s Lukáškem poté přinesli obětní dary. Ještě před svatým přijímáním se děti pomodlily společnou modlitbu, kde vyjádřily svoji touhu po setkání s Ježíšem a prosbu, ať se díky němu máme všichni rádi. Potom už následoval onen slavnostní okamžik, kdy děti jednotlivě přistupovaly ke svatému přijímání: Anetka, Nikolka, Danielka, Natálka, Kamilka, Lukášek, Honzík, Tomášek, Petřík a Lenička. Po svatém přijímání Lenka za všechny maminky přednesla modlitbu k Panně Marii, aby si ona také vzala tyto děti pod svou ochranu. Na konci mše svaté nesmělo ještě chybět nezbytné focení a pak se děti odebraly na faru, kde bylo pro ně připraveno malé pohoštění a upomínky na jejich slavný den – slavnostní certifikát, růženec a Boží chránící ruka. Prožili jsme krásný den, a dětem přejeme, ať jim to vydrží! Poděkování patří také všem, kdo slavnost připravovali.