U příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 předkládáme našim čtenářům v naší galerii několik dobových textů a plakátů, které nabídl pro naše farní stránky jeden z pamětníků. Věříme, že materiály budou zajímat nejen zájemce o historii, ale i širší spektrum našich čtenářů. Zároveň omlouváme zhoršenou kvalitu oskenovaných materiálů.