Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.
Svatá Matko matek, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, naplněná Duchem svatým,
Svatá Zdislavo, příklade dětské poslušnosti,
Svatá Zdislavo, vzore mladých lidí,
Svatá Zdislavo, přímluvkyně snoubenců,
Svatá Zdislavo, věrná a milující manželko,
Svatá Zdislavo, obětavá a laskavá matko,
Svatá Zdislavo, moudrá vychovatelko svých dětí,
Svatá Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu,
Svatá Zdislavo, pomocnice chudých a opuštěných,
Svatá Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných,
Svatá Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných,
Svatá Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů,
Svatá Zdislavo, pomocnice pronásledovaných,
Svatá Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců,
Svatá Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží,
Svatá Zdislavo, budovatelko chrámu Božího,
Svatá Zdislavo, budovatelko útulků pro nemocné,
Svatá Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu,
Svatá Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení Páně,
Svatá Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje,
Svatá Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti,
Svatá Zdislavo, věrná dcero Církve,
Svatá Zdislavo, duchovní dcero svatého Dominika,
Svatá Zdislavo, chloubo rodné Moravy,
Svatá Zdislavo, ochránkyně severních Čech,
Svatá Zdislavo, perlo české šlechty,
Svatá Zdislavo, slávo a ochrano města Jablonného,
Svatá Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa českého,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se: Bože, Ty jsi naučil svatou Zdislavu jít po cestě svatosti prožíváním manželské
věrnosti a činorodé lásky. Dopřej nám, prosíme, aby se na její přímluvu všechny rodiny ustavičně obnovovaly. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.