V neděli 15. března 2015 proběhlo v křepické farnosti „Misijní štrúdlování“. Ochotně se zapojilo osm šikovných žen. Napekly 12 vynikajících štrúdlů, což bylo asi 150 kousků. Po mši svaté nabízely ženy své sladké klenoty všem farníkům za dobrovolný příspěvek. Výtěžek činil 4 100 Kč. Sbírka již byla odeslána na účet Papežského misijního díla. Pán Bůh zaplať všem!