V sobotu 12. října 2019 jsme v kostele ve Velkých Němčicích mohli shlédnout malé divadelní představení o sv. Anežce České s názvem „Modrá krev“ v podání farního společenství ze Zašové. Představení začalo v 18.00 a trvalo asi 45 minut. Během tohoto času se nám před očima odvíjel život svaté Anežky v podání malých i velkých herců. Divadlo bylo doprovázeno krásnými písničkami. Příběh byl jasně a vkusně zpracován a byl nejen ponaučením, ale také povzbuzení asi pro 50 zájemců, kteří si našli čas a přišli na představení. Na konci byli všichni účinkující odměněni zaslouženým potleskem a také malým dárkem od P. Petra. Potom už následovala mše svatá, při které otec Petr připomněl patrona a ochránce všech herců, komiků a divadelníků – a sice sv. Genesia. Všichni jsme tak mohli prožít příjemný a pokojný podvečer ve velkoněmčickém kostele.