V Křepicích jsme dnes 8.11. 2015 po mši svaté poděkovali bývalému strýčkovi kostelníkovi Jaroslavu Kosinovi za jeho dlouholetou službu kostelníka. Pan kostelník nám onemocněl a bylo třeba ohlédnout se po jeho nástupci. Dnes zároveň byl oficiálně uveden do služby kostelníka pan Josef Novotný, který se služby ujal. Strýčkovi kostelníkovi jsme poděkovali za jeho věrnou a obětavou službu a předali malý dárek. Josefovi zase přejeme hodně Boží milosti a požehnání do nové služby.