V neděli 1. července se konala tradiční pouť v Křepicích U Svaté. Počasí nám opět díky Bohu přálo. Na pouť přišlo podle odhadů asi 300 poutníků z blízka i z dáli. Areál byl skvěle připraven. Kněží a asistence se sešli jako obvykle v provizorní zákristii u Štýblů. Hlavním celebrantem byl P. Pavel Havlát, koncelebroval pan děkan Jan Nekuda z Hustopečí, P. René Strouhal z Moutnic, místní otec Petr a nechyběl ani jáhen Bedřich Bartl z Uherčic. Během pouti zpovídal oblíbený zpovědník otec Jiří Topenčík ze Šitbořic. Na varhany hrála varhanice Věrka, mši hudebně doprovázeli muzikanti a techniku připravil Pavel Šabata. Kostelník Josef vše pečlivě nachystal a tak mše po litaniích a růženci mohla začít. Poté, co otec Petr přivítal celebranty i poutníky, začala mše svatá, kterou sloužil P. Pavel, který nás také povzbudil svým kázáním. Na závěr pouti jsme zazpívali Te Deum a vyprosili jsme si požehnání. Díky Bohu za krásnou pouť, otci Pavlovi za jeho povzbuzení a vůbec všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli, a také těm, kdo přijali pozvání na naši pouť!