Tvůrci těchto stránek si dovolují všem svým čtenářům a fanouškům popřát hojnost Boží milosti, požehnání a všeho dobrého od vzkříšeného Pána. Vzkříšený Ježíš ať Vás provází a chrání! Pokojné a milostiplné Velikonoce Vám všem!