Motto:
"Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha" (Ez 36,26)

Středa 5.7.
19.00 mše sv. na BVV (P. Pavel Šenkyřík) hraje Chapela

Čtvrtek 6.7.
9.00 - 9.45* modlitba, chvály
9.45 - 12.00* "Opět posvětím své jméno..." - Katka Lachmanová
10.30 - 11.00 přestávka
12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta
13.45 - 14.45 divadelní představení nejen pro děti - V.Marčík (pavilon V)
15.00 - 16.15* Zázraky Boží milosti (Bohdan Stepien)
16.15 - 16.45 přestávka
16.45 - 18.00 mše sv. P.Vojtěch Kodet
18.00 - 19.00 večeře v pavilonu V
19.00 - 21.00
1) koncert chval (rómská kapela F6)
2) cimbálovka + ochutnávka vín v pavilonu V
3) Tučňáci na arše - Jan Horák
4) Labyrint světa - Víťa Marčík

Pátek 7.7.
9.00 - 9.45* modlitba, chvály
9.45 - 12.00* "Očistím vás..." (Ez 36,26) - P. Kamil Obr
- po přestávce pokračování + adorace (komunita blahoslavenství)
10.30 - 11.00 přestávka
12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta
13.45 - 14.45 divadelní představení nejen pro děti - V.Marčík (pavilon V)
15.00 - 16.15* "A dám vám nové srdce" (Ez 36,26) - P. Daniel Ange
16.15 - 16.45 přestávka
16.45 - 18.00* mše sv. Bp. Vlastimil Kročil, promluva Bp. Tomáš Holub
18.00 - 19.00 večeře v pavilonu V
19.30 - 21.00 paralelní večerní programy na různých místech v Brně:
1) Duch svatý v našich životech (P. Daniel Ange) - kostel sv.Janů u Minoritů
2) Adorace s přímluvnou modlitbou (kom. Emmanuel u sv. Tomáše)
3) Biblické tance (komunita Blahoslavenství) - areál BVV
4) večer chval (SBM - Schola brněnské ml.)- BVV, pavilon V
5) Hledání stálosti v nestálé době (P. Štěpán Smolen) - kostel sv.Augustina
6) Modlitba za místa postižená zlem (Katka Lachmanová ) - BVV

Sobota 8.7.
9.00 - 9.45* modlitba, chvály
9.45 - 12.00* "Vložím do vás nového Ducha" (Ez 36, 26b) - P. Vojtěch Kodet
10.30 - 11.00 přestávka
12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta
14.15 - 14.45 program dětí z dětské konference na hlavním pódiu
15.00 - 16.15* "Co je v troskách, bude vystavěno" (Ez 36,33b) - P. Daniel Ange
16.15 - 16.45 přestávka
16.45 - 18.00* mše sv. (P. Aleš Opatrný) - paralelní bohoslužba pro děti v pavilonu V
19.30 - 21.00 Modlitební večer

Neděle 9.7.
9.00 - 9.45* modlitba, chvály
9.45 - 10.30* "Budete mým lidem a já vaším Bohem" (Ez 36,28) P. Vlastimil Kadlec
10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 12.15 mše sv. Mons. Vojtěch Cikrle
12.30 - 13.30 možnost oběda v pavilonu V

* U akcí označených hvězdičkou je zajištěn program pro děti od 4 let v paralelní dětské konferenci.
Pro sluchově postižené je vymezen sektor prvního bloku vpravo.
Bezlepkové hostie budeme vydávat vlevo vedle pódia.
Přímluvná modlitba: čt, pá, so 12.00 - 15.00 h
Svátost smíření: pá 12.00 - 15.00 h