V pátek 8.1. jsme se opět sešli na křepické faře, abychom si povídali o Bibli. Jednalo už o třetí setkání, a tentokrát nás bylo nejvíce – celkem sedmnáct. Čtyři zájemci o Boží slovo nás pravidelně podporují z Uherčic, je mezi nimi i jediný muž, který chodí na setkání – Aleš. Tématem setkání je evangelium podle Matouše. Zatím jsme probrali první dvě kapitoly. Nejdříve jsme si povídali o Bibli jako takové, o historii, vzniku a dalších historických souvislostech, potom jsme se zaměřili na Kristův rodokmen, kterým Matouš svoje evangelium začíná, následovalo povídání o tom, co předcházelo narození Mesiáše, a při pátečním setkání jsme se zaměřili na mudrce od východu. Atmosféra setkání je pohodová a asi po hodině, některých dotazech a závěrečném požehnání se rozcházíme domů. Další setkání je plánováno na pátek 29.1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.