V sobotu 30. července dopoledne sloužil papež František mši svatou v kostele sv. Jana Pavla II., která byla slavena především pro kněze, řeholníky, řeholnice – jednoduše řečeno pro lidi zasvěcené Bohu a Boží službě. Evangelium se četlo o „nevěřícím“ Tomášovi, kdy papež připomněl, že postava Tomáše je nám všem velmi blízká a pomáhá nám přiblížit se ještě víc k Bohu. František opět apeloval na všechny přítomné, aby dokázali vycházet sami ze sebe a byli zde ještě víc pro druhé. Na konci bohoslužby poté, co poděkoval Svatému otci pan kardinál Dziwisz, předal papež tomuto chrámu jako tradičně kalich, ale také nádherný kříž z perleti.
Večer se potom konala v Campusu misericordiae poblíž Krakova adorace papeže s mladými, které se zúčastnilo podle odhadů 1,6 milionu mladých věřících. Krásné bylo to, že zde byla speciálně instalována také brána Božího milosrdenství. Adorace trvala asi hodinu a půl. Součástí adorace byla tři svědectví mladých z Polska, Sýrie a Panamy. Promluva papeže Františka trvala téměř půl hodiny a Svatý otec apeloval na mladé lidi, aby si nenechali vzít svoji svobodu s tím, že je kolem nich mnoho skuteční i lidí, kteří jim svobodu chtějí vzít.
Potom byla vystavena Nejsvětější svátost, před kterou byla zpívaná v pěti světových jazycích Korunka k Božímu milosrdenství. Posledním jazykem byla polština. Po požehnání kolem 21. hodiny potom adorace skončila. Mnozí mladí ale dál zůstali na svých místech, kde zpívali, tancovali a modlili se.