Ve dnech 27.1. - 29.1. 2017 se koná v naší uherčické farnosti modlitební TRIDUUM.
Je to třídenní společné setkání v modlitbě za děti. Dva dny se budeme modlit společně u nás v kostele a třetí den, tj. v neděli se duchovně spojíme s ostatními modlícími se matkami každý soukromě z důvodu konání „Setkání důchodců v naší obci“, které začíná již o půl třetí. Modlitba každého čtvrt roku probíhá ve všech zemích po celém světě, kde jsou skupinky modlících se matek a modlících se otců. Proto zveme všechny matky a otce, kteří cítí potřebu se za své děti modlit, aby se tohoto setkání zúčastnili.

Modlitby se konají :
- v pátek 1 hodinu přede mší svatou, tj. od 17.00 do 18.00 hod.

- v sobotu ráno od 7.00 do 8.00 hod., po modlitbě bude bohoslužba slova se sv. přijímáním

- v neděli soukromá modlitba maminek