Neděle 31. července 2016 byla bezesporu vrcholem Světových dnů mládeže v polském Krakově. Papež František sloužil mši svatou pro 2,5 milionu mladých lidí z celého světa. Tématem jeho promluvy bylo setkání Zachea s Ježíšem. Tento celník musel přitom překonat nejednu překážku. Svatý otec zmínil tři překážky – malý vzrůst, ostych a kritiku druhých. František připomněl mladým lidem, že Bůh je miluje takové, jací jsou. Papež mluvil také o restartu života, přičemž k mladým lidem promlouval velice moderním jazykem, když mluvil např. o mobilu, harddisku apod. Opět byla jeho slova několikrát oceněna potleskem. Nakonec Svatý otec oznámil, že další Světové dny mládeže se budou konat v Panamě v roce 2019. Odpoledne se ještě setkal s dobrovolníky a organizátory celého setkání, aby jim vyjádřil své upřímné poděkování. A na závěr ještě čekaly nezbytné ceremonie na letišti. Odlet letadla byl asi o hodinu odložen kvůli nepříznivému počasí, takže papež František odlétal krátce po 19. hodině. Po 1,5 hodinovém letu se šťastně vrátil domů.