Rok 1951
Roku 1951 byly pořízeny dva větrací komínky na střechu kostela, protože je vlhko v nízkém kostele při bohoslužbách. V roce 1951byly pořízeny nové sochy za hlavní oltář – socha sv. Bartoloměje apoštola a sv. Marie Magdaleny od sochaře Hynka z Brna – Králova Pole. Postaven též oltář mramorový a svatostánek (pancéřový), trpí vlhkem více než dřevěný. Má však vzadu ventilátor k větrání. Je na něm reliéf večeře Páně od Kotrby z Brna. Zlacení provedla fy Polášek z Brna v ceně 2 700 korun. Po stranách svatostánku jsou dvě sochy andělů a dvanáct mramorových (onyxových) svícnů. Tento oltář posvětil pražský světící biskup Thdr. Kajetán Matoušek v sobotu 19. 10. 1968. Do oltáře vložil ostatky sv. Athanáše.
Roku 1951 byl zakoupen jeden zvon 70,5 kg od firmy Maňoušek Brno – Husovice v ceně 9 000 korun. Posvěcen byl na jméno: „Maria Josef“ J. M. pulátem Dr. Jos. Kratochvílem z Brna 21. října 1951. Téhož roku byla provedena instalace a montáž zvonů na elektrický pohon v ceně 120 000 Kč.
Při prohlídce dvou starších zvonů bylo zjištěno:
Zvon I. - má průměr 65 cm, je zavěšen na staré dřevěné stolici šesti hladkými uchy. Na koruně zvonu je jen částečně čitelný nápis s druhem gotické fraktury: nobis …. Rex … glorie ….. avmpa .
Zvon II. - má průměr 91 cm, výška 85 cm, zavěšen na staré dřevěné stolici šesti uchy členěnými plastickým copánkem. Na koruně zvonu gotickou minuskulí těžko čitelný nápis, jehož slova jsou oddělena heraldickou linií: …… letha panie 1520 zvon ulil panu buohu a s bartholomiegi . Na plášti zvonu dva drobné erby pánů z Pernštejna se zubří hlavou s kruhem z období rané renesance.
Prohlídku zvonů učinila 18. 12. 1970 Miroslava Nováková, pracovnice státní památkové péče v Brně.