22. 8. 1954 byl vichřicí povalen a rozbit starobylý pískovcový kříž před kostelem. Nový mramorový kříž, který byl postaven na témže místě, byl slavnostně posvěcen 19. 6. 1955. Dodala jej firma „Kamena“ – Charvát z Klobouk (6 000 korun).
Začátkem června 1955 proveden nátěr plechové věžní střechy. Nátěr provedli zdarma obětaví a odvážní místní pokrývači: Václav Maška čís. 299, Damián Böhm čís. 253.
V červenci 1955 natřel pan Václav Maška čís. 299 okapové žlaby na celém kostele.
V září 1955 nově provedena elektrická instalace a osvětlení našeho kostela (asi 6 200 Kčs) -Ing. Götz z Brna. V září 1956 byla položena nová destěná dlážka v sakristii – pan Josef Papež, stolař, čís. 308.
Od začátku července 1956 se konaly přípravné práce pro malbu kostela. Otlučena vlhká omítka v presbytáři, nově nahozena, opraveny veliké trhliny v kostelní klenbě i ve stěnách, římsy v celém kostele, které byly značně poškozené, upevněno schodiště na kůr. Nově překytována a nabarvena všechna dřevěná kostelní okna. Všechny práce provedeny svépomocí místními občany a řemeslníky. Ze zedníků nejvíce hodin a nejobětavěji pracoval pan František Bílek čís. 43, který i jindy při všech pracech v kostele, na faře, hřbitově a v okolí těchto objektů obětavě pracoval. Svépomocně seškrabána i stará kostelní malba až na omítku, což dalo mnoho práce a malíř mohl pak rychleji pracovat. Bylo mnoho pomocníků a velké pracovní nadšení. Kostel v Křepicích vymaloval sám jen se žebřů pan Antonín Sychra, kostelní malíř z Kyjova, přesně za dva měsíce od 9. 8. – 9. 10. 1956. Náklad činil asi 16 000 Kčs. Týž malíř nově polychromoval i pouťovou sochu Panny Marie.