V srpnu a září 1956 byla odborně spravena socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem. Staré nátěry byly odstraněny a socha se zaskvěla v původní přirozené kamenné kráse. Náklad 1 500 Kčs.
8. září 1956 byl odstraněn poškozený a vyšlapaný schod v presbytáři i s železnou mřížkou a dán schod nový. Bylo rozhodnuto mřížku již na nový schod nedávat.
26. září 1956 byla úřední předávka hřbitova do správy MNV v Křepicích.
V téže době a na podzim 1956 byla opravena i Kalvarie za oltářem. Nové zlacení, staré, poškozené a spadnutím hrozící štuky nahoře byly nahrazeny dřevořezbou, konservovány sochy, vyleštěn umělý mramor. Rovněž víko na křtitelnici nově opraveno a pozlaceno. Náklad asi 10 000 Kčs.
Po malbě kostela byly obětavě místními ženami a dívkami očištěny všechny kostelní předměty před jejich umístěním na původní místo: sochy, obrazy, boční oltáře atd.
V říjnu po malbě byly kostelní modřínové lavice osmirglovány a znovu napuštěny a přelakovány. Placen jen materiál.
Před vánocemi 1956 dodána nová trojdílná dubová zpovědnice od firmy Jan Draniel, strojní stolařství Velká Bíteš (asi 8 000 Kčs). Výklenek pro zpovědnici upravil pan František Bílek čís. 43, který také zhotovil přesný náčrt a plánek pro zpovědnici.