Koncem června 1957 byla odstraněna z kostela stará, nestejnorodá a příliš vyšlapaná dlažba a položena nová. Terasové dlaždice dodala firma Olejníček v Brně – Králově Poli za 17 303 Kčs. Za jediný den byla vynesena stará dlažba z kostela a položena betonová plotna do celého kostela jako základ pro novou dlažbu. Obdivuhodný výkon svépomoci místních obětavých farníků. Na úpravě v kostelní síňce a veřejí pro nové dveře bylo pracováno i v červenci.
V srpnu 1957 byly pořízeny dvoje dubové dveře do kostela s otvíráním ven (což u dřívějších nebylo). Dubové fošny na dveře daroval p. Jan Nečas čís. 69 a p. Jan Eliáš čís. 127. Zhotovil je pan Josef Papež, stolař čís. 308 za 4 000 Kčs. Kování na dveře dodala firma Jan Nádeníček z Brna (1 600 Kčs).
9. července 1957 vichřice poškodila krytinu na kostelní střeše. Byla stará, nestejnorodá a těžká. Bylo rozhodnuto dát krytinu novou. Peníze byly získány náhradou škody od pojišťovny, prodejem staré krytiny, ostatní byly dary věřících. Začátkem září 1957 byla dána nová krytina (bobrovka) z Poštorné na kostelní střechu i na sakristii.
Čtvrtek 5. září 1957 může vejít čestně do dějin křepické farnosti, kdy za jediný den byla sundána stará krytina a položena nová (kromě kulatiny nad presbytářem). Asi 150 farníků nepřetržitě pracovalo a proud krytiny šel třemi řetězovými proudy jednak přes lešení zvenku, jednak věží. Práce na střeše se zúčastnili všichni místní pokrývači, zvláště: Antonín Maška čís. 240, Václav Maška čís. 299, Damián Böhm čís. 253, František Maška čís. 313, Vlastimil Brychta čís. 145, František Vintrlík čís. 286, Jan Maška čís. 148, Jan Nečas čís. 37. Celá práce konána pod firmou Pozemní stavby n.p. v Brně a přestože konáno vše brigádnicky, zaplatili jsme 8 914 Kč.