Od 1. ledna 1958 se začalo v Křepicích hospodařit družstevně v JZD. Vstoupili do něho téměř všichni zemědělci.
6. – 11. června 1960 byla provedena generální oprava, čištění a ladění kostelních varhan firmou „Dřevona“ služby města Brna – varhanářství „dříve Holčapek a Zadák“. Cena 4 000 Kčs. Potřebnou specielní kůžičku jsme opatřili z Vídně.
2. října 1960 byl v Kyjově pochován pan Antonín Sychra, kostelní malíř, který nám v roce 1956 maloval kostel. Bylo mu 70 let.
Od 29. prosince 1960 do 24. ledna 1961 byl úředně zavřen zdejší kostel pro slintavku ve Vojkovicích.
26. února 1961 se brzy ráno přede dnem (byla právě neděle) zřítila kostelní věž v Hustopečích a pohřbila ve svých troskách téměř celý kostel. K úrazu nepřišel nikdo. Tato smutná událost byla příčinou, že křepický duchovní správce navrhl odstranit od kostelní věže obrovskou lípu asi 70 let starou, která sahala až po věžní střechu. Byla příliš blízko kostela a za vichřic ohrožovala kostelní stavbu jak svou korunou, tak svými kořeny. Lípa stála mezi kostelem a sochou sv. Jana Nepomuckého. Bylo dohodnuto, po poradě s obecní stavební komisí, lípu odklidit. Lípu odklidil pan Václav Maška, čís. 299, pokrývač, se svými dvěma pomocníky – Janem Nečasem a Pavlem Urbánkem. Ve dnech 22. – 24. března 1961 velmi odvážně, beze škody a úrazu. Socha sv. Jana Nepomuckého byla bezpečně zakryta fošnami.