S platností od 1. srpna 1964 odchází do důchodu dosavadní oblíbený duchovní správce dp. P. Josef Hübner, konsistorní rada, pro nemoc nervů a srdce. Zůstává však ve farnosti jako kněz důchodce v soukromém bytě čp. 263.
S platností od 1. 8. 1964, prakticky však od 29. 8. 1964 nastupuje nový administrátor Metoděj Kuběna, dosavadní administrátor v Drnholci, okres Břeclav. Narozen 10. 5. 1915 Kulířov, okres Blansko.
Na kněze vysvěcen 5. 7. 1941 v Brně.
Kooperátor Dačice 1. 8. 1941 – 1. 12. 1942.
Kooperátor Jemnice 1. 12. 1942 – 15. 3. 1944.
Kooperátor Dačice 15. 3. 1944 – 1. 9. 1945.
Administrátor Slup, okres Znojmo 1. 9. 1945 – 1. 12. 1951.
Pracovní vojenské jednotky PTP Mimoň 1. 12. – 1951 – 15. 5. 1954.
Administrátor Drnholec 1. 6. 1954 – 1. 8. 1964 a Jevišovka 1. 7. 1958 – 1. 8. 1964.
Administrátor excurendo Diváky 1. 9. 1970.
Při předávce fary tlumočili kostelní hospodáři přání své i celé farnosti, aby byla opravena farní budova a fasáda kostela. Přitom ujistili, že celá farnost bude spolupracovat. Vzhledem k tomu, že při výměně duchovních správců byla prozatím uprázdněna farní budova, bylo dohodnuto opravit napřed farní budovu.
Na podzim 1964 byla provedena vodovodní přípojka na faru ze sítě JZD. Práci i montáž prováděli brigádou p. Pantůček Bohumil z Křepic č. 195 a p. Jan Strouhal, kostelník z Křepic č. 233. K dosavadnímu vápnu přihašeno bylo ještě 50 metráků vápna. Hašení vápna provedli převážně důchodci. Bude potřeba na plánovanou opravu fasády kostela.
Byla pořízena též telefonní přípojka.