Opravy farní budovy byly provedeny na podzim 1965 firmou ČSSS Drnholec a místními brigádníky. Byla vyměněna krytina střechy. Místo dosavadního eternitu a špatné břidlice dána dvoupalcová ražená krytina (Kohn Brno). Dáno pět trojdílných oken a tři dvoudílná okna. Zhotovily je komunální služby Drnholec. Bylo zavedeno etážové topení z kuchyně do čtyř místností. Dále byl proveden odpad vody z koupelky přes zahradu do příkopy před domem p. Procházky Václava č. 207. Skoro celá farnost se střídala v brigádách na všech opravách. Jednotné zemědělské družstvo sjednalo dovoz materiálu a odvoz sutě. Fasáda byla dána brizolitová.
Faktura ČSSS Drnholec za opravy fary činila 24 548 Kčs, z čehož 14 000 Kčs bylo uhrazeno ze státního příspěvku, ostatní bylo uhrazeno z darů věřícího lidu.
Duší a organizátorem celého velkého podniku oprav byl kostelní hospodář p. Václav Maška, povoláním pokrývač. Zajišťoval dělníky z místního JZD i průmyslové dělníky, kteří jednak po práci, jednak v dovolené prováděli opravy fary. Z dělníků nejvíce hodin a nejobětavěji pracoval p. Silvestr Vala z Křepic č. 61.
Farní zdi jsou postaveny z cihel, ale tak, že jen kraje zdi jsou z celých cihel a vnitřek zdi je proložen kameny a úlomky z cihel. Na jaře 1966 spojenými silami farnosti jsme vybudovali z betonových rour odpadový kanál pro dešťovou vodu. Kanál sbírá vodu přípojkami ode všech okapových rour. Tato akce byla nutná, protože všechna voda šla dříve do základů kostela, zdivo zvláště u kazatelny velmi mokvalo a elektrické trubky ve zdi byly stále poruchové.
Pro pokročilý podzim k zamýšlené opravě fasády kostela nedošlo. Byla všeobecná únava a byla také nutna delší přestávka, aby titéž zedníci brigádníci mohli provésti břízolitovou fasádu na budově protější národní školy.
Na podzim 1965 byla postavena mezi kostelem a farní budovou (chlévem) nová plechová vrata. Dosavadní vrata byla dřevěná, silně narušená a úzká. Cena nových vrat 2 230 Kčs. Dodala je zámečnická dílna – komunální služby Židlochovice.
Od téže firmy byla také zakoupena nová plechová vrata na farní dvůr. Cena 1 878 Kčs. Vrata však byla postavena až na jaře 1966. V listopadu 1966 u pumpy na farním dvoře byla pořízena posuvná vrata a tak zbudována „garáž“. Z fošen byl v garáži zhotoven strop.