L. P. 1966
V první polovici května stavíme lešení k věži a ke straně kostela od silnice. Tyčovinu z velké části zapůjčilo místní zemědělské družstvo, ostatní materiál je vlastní. Nová fasáda kostela se provádí pod firmou JZD Křepice.
Odborný dozor: Státní památková péče Brno, stavitel arch. Augustin Žlábek z Brna
Technický dozor: stavbyvedoucí JZD p. Vintrlík František, Křepice 275
Hlavní lešenáři: Pírek Václav, tesař, Křepice č. 125 a Vala Jan, tesař, Křepice č. 59
Organizace brigádníků: p. Maška Václav, kostelní hospodář, p. Ladislav Vintrlík, člen JZD, Křepice 204
Po otlučení omítky se ukázalo, že střed hlavní římsy je z kamene. Také se ukázalo, že na epištolní straně byl kdysi boční vchod, nad nímž bylo klenutí. Do otlučeného zdiva byla vyklepána velká rýha pro nové elektrické vedení z venku. Průrazy dovnitř kostela provedl obětavě p. Procházka Martin z Křepic čís. 160. Nové elektrické vedení (trubky a krabice) položil obětavě p. Jan Strouhal, kostelník z Křepic č. 233.
Po otlučení omítky se ukázalo, že některé cihly jsou velmi zvětralé. Muselo tudíž býti na zpevnění použito malty s cementem, třebaže tento cement zabraňuje dýchání zdiva. Bylo však rozhodnuto obnoviti po celé stavbě sokl a to vůbec bez cementu, aby takto právě sokl byl plícemi stavby, které vydechnou všechnu vlhkost hned při zemi.
Horní římsu (hned pod věžní střechou) zhotovil dle návrhu p. stavitele Žlábka p. Ladislav Vintrlík z Křepic č. 204. Šablonu si zhotovil sám.
Hlavní římsu kostela navrhl p. stavitel Žlábek, aby vyhovovala barokovému slohu kostela. Dřívější – otlučená – římsa ve vlastním slova smyslu římsou nebyla, protože to byla malta nahozena na konstrukci cihel. Šablonu na římsu zhotovil p. František Vintrlík, stavbyvedoucí. Zhotovení hlavní římsy kostela dalo tolik práce, jako celá ostatní fasáda kostela. Pracovala na ní obětavě řada farníků.