Pokračující opravy v roce 1966
Ve dnech 16. 7. a 19. 7. 1966 byla provedena demontáž věžního kříže, báně a stopky. Váha kříže s pomocí vichřice promáčkla horní část stopky, kudy voda vtékala do trámu uvnitř stopky. Trám, který byl uvnitř stopky, byl úplně shnilý. Hrozilo, že se všechno sesune. Kříž u stopky při báni byl odletovaný, utahovací šroub odpadlý, kříž při spodní části ohnut a báň při spodní části prostřelena. Demontáž a také následnou montáž prováděli s velkou dávkou osobní odvahy: Maška Václav a Jan, Křepice 299, Maška František č. 313, Nečas Jan, č. 36, Damián Böhm č. 253 a Hrouzek Ladislav č. 4.
Montáž věžního kříže, báně a stopky se uskutečnila dne 30. července 1966. Stopka s dubovým trámcem uvnitř byla zapuštěna do hlavní stěžně do hloubky 60 cm a upevněna k hlavnímu stěžni novými železnými pásky (táhly). Litinový kříž byl dle možností vyrovnán. Do báně byly na pokyn Státní památkové péče z Brna vráceny původní listiny. Od tří nejstarších listin byly však udělány přesné fotokopie a originály budou dány do konservace. Ze současné doby farní úřad přiložil nové listiny v samostatné schránce.
Pro montážníky i celou farnost byla celá akce hlubokým zážitkem.

V srpnu byl proveden nový nátěr věžní střechy, okapových žlabů a oplechování oken.
Kolem všech oken a vchodů byly obnoveny – kdysi odstraněné – okenní šambrány v barvě bílé. Při natírání věžní střechy mladý dělník Nečas Jan z č. 36 se neuvázal a stál jen na posuvném žebři. Sklouzl však a řítil se dolů. Jako dobrý fotbalový brankář se zachytil v pádu o tyčovinu, která byla v lešení na fasádě věže a tak si zachránil život.
Při nahrazování nové fasády věže se utrhla z lešení na nejvrchnějším patře jedna fošna, která byla zřejmě špatně zajištěna. Čtyři místní dělníci – Maška Václav, Rubeš Otto, Vala Jan a Papež Vojtěch, kteří na ní právě stáli i se stavebním materiálem, se řítili dolů. Protrhli další dvě patra, teprve třetí patro nápor vydrželo a pád se zastavil. Nikomu se nic nestalo a po opravě lešení pokračovali ihned v práci. Stalo se to na straně věže, která je obrácena k Velkým Němčicím.
Buď bohu dík, že se nestalo žádné neštěstí.