L. P. 1967
Místní národní výbor v Křepicích, odbor pro výstavbu, dal po jednoročním průtahu souhlas k tomu, aby stará márnice byla připojena ke kostelu a byla tak rozšířena dosavadní malá sákristie. Úroveň staré márnice byla snížena o 150 cm, byla dána betonová podezdívka pod zdi, úplně nový strop s trámovím, dvě nová okna, heraklitové obložení proti vlhkosti. Byl zbudován nový komín. Sákristie v nové velikosti může být i farní místností pro farnost. Práce provedeny od února do května.
Jako náhradu za starou márnici postavili jsme místnímu národnímu výboru menší skladiště za novou márnicí. Část tohoto skladiště bude sloužit také kostelu. Práce provedeny v květnu a červnu.
V zimních měsících několik horlivých žen (Anastazie Urbánková č. 228 a Marie Papežová č. 309) očistilo všechny obrazy křížové cesty a pan Ferdinand Böhm – malíř a hrobař – obnovil barevné rámy. Křížová cesta je zase jako nová.
V dubnu k motorům velkého a středního zvonu byla dána nová ložiska, aby zvonění bylo pravidelné a nepřerušovalo se. Práci odborně provedl Hrubý Alois, kovář v Líšni u Brna.
Do větracího komínku ve stropě kostela byl instalován elektrický ventilátor, aby kostel rychleji větral.
V červnu - před kostelem – vedle hlavního chodníku – odstraněny ploché kameny, které tvořily neumělou dlažbu a celá plocha byla článkovitě vybetonována. Okolo zdi kostelní venčí byla vybetonována 60 cm široká obruba. Mezera mezi kostelní zdí a betonovou obrubou byla zalita asfaltem.
Místní národní výbor chvályhodně zakázal veřejnou cestu přes hřbitov, protože hřbitov byl často zneucťován. Za pomoci občanů bydlících za hřbitovem a se schválením MNV jsme vybudovali okolo hřbitova chodník z betonových dlaždic, které věnoval MNV a ze starých dlaždic kostelních. Lid, chodící do kostela, tento chodník nutně potřeboval. Práce byla hotova v rekordním čase 4 dnů.
Dne 10. května 1966 podal farní úřad v Křepicích na MNV v Křepicích již druhou žádost o stavební povolení na postavení boční kaple ke kostelu směrem do zahrady. MNV toto povolení dal 7. 12. 1966. Státní památková péče se vyjádřila kladně 18. 3. 1966 a současně její stavitel pan Augustin Žlábek dodal hrubý plán stavby.
V dubnu 1967 byly vykopány a zabetonovány základy pro tento přístavek. Protože místní národní výbor volá všechny pracovníky na stavbu nového kulturního domu a lid je již unaven i jinými stavbami (komunikací) a protože farní úřad nemá prozatím dostatek finančních prostředků, odkládáme tuto stavbu na příští rok. Zdá se také, že část věřících je také ke stavbě tohoto přístavku poněkud lhostejná.
Před velikonocemi na Smrtelnou neděli odstoupil ze služby kostelnické p. Jan Strouhal z č. 233. Svou funkci plnil vždy velmi přesně a obětavě. Odstoupil z důvodů rodinných a zdravotních. Novým kostelníkem se stal p. František Papež z čís. 17.
Světlo nad hlavními dveřmi kostela, které osvětlovalo prostor před kostelem, bylo zrušeno. Místo něho bylo zřízeno světlo na rohu farní střechy. Stalo se tak na návrh Památkové péče.