9. března 1969 byl ohlášen nový odpustkový řád církve. 20. září 1969 byl v křepické farnosti jednodenní duchovní kurs mládeže. Vedl jej profesor P. Josef Soukop z Brna, nazývaný také Velký náčelník. Spolupracovala ctihodná sestra Alena Chromčáková OP, představená z Buchlovic. Hned 21. září 1969 se konalo přivítání ostatků sv. Cyrila v Křepicích u studánky Svatá. Potom následoval průvod s ostatky sv. Cyrila za účasti celých Křepic a polní mše svatá před kostelem. Celebroval dp. Josef Sokoup.
22. a 23. listopadu 1969 byl také duchovní kurs pro vdané ženy. Vedla ho ctihodná sestra OP Alena Chromčáková. Účastnilo se 71 žen. Kurs měl úspěch a bude se v tomto díle asi vždy za 2 měsíce pokračovat.

Prvního ledna 1970 byla ve farní místnosti byla sehrána vánoční náboženská besídka „Nesem vám noviny“. Nacvičili ji - Procházka Jan č. 310 po stránce hudební, Brychta František č. 261 po stránce režisérské a paní Novotná Marie č. 67 se postarala o kostýmy. Náboženská představení za současné politické situace nejsou dovolena ve veřejných místnostech, nýbrž pouze na církevní půdě – např. ve farní místnosti, ale jen dočasně.
Činnost ve farní místnosti byla omezena jen na bohoslužby, posléze dle pokynu OCT se ani bohoslužby v této místnosti nedoporučují. V roce 1971 dle ústního nařízení okresního národního výboru může farní místnost sloužit jen jako depositář kostela. Všechny protesty byly zamítnuty.